Chính sách và quy định chung

Website http://geoholidayclub.org/. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bảo vệ sự riêng tư và tôn trọng tính bảo mật, thông cá nhân của khách hàng.
Chính sách bảo mật trực tuyến:  không sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân từ khách truy cập vào website. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét sửa đổi nếu phù hợp.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng e-mail hoặc khi bạn yêu cầu chúng tôi trả lời bạn bằng e-mail, chúng tôi tìm hiểu địa chỉ e-mail của bạn và bất kỳ thông tin bạn đã bao gồm trong e-mail. Để nhận thêm thông tin nhất định về chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập từ bạn một số thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ e-mail và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để đáp ứng với yêu cầu và câu hỏi của bạn. Chúng tôi cũng có thể thêm thông tin của bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi, và theo thời gian, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng có thể quan tâm đến bạn.

THÔNG TIN SỞ HỮU CHÍNH THỨC:

QUY ĐỊNH CHUNG:

Khách hàng truy cập vào website http://geoholidayclub.org/ tức là đồng ý với các điều khoản này sau đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

1.Trách nhiệm của người sử dụng:

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp hay gián tiếp; do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác…

2. Về nội dung trên trang web:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

3. Về bản quyền:

Geohlidayclub.org là chủ bản quyền của trang web này.

4. Về việc sử dụng thông tin và bảo mật của khách hàng:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Geoholidayclub như việc xác nhận đặt tour, khuyến mãi qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web

Read more: Travel Guide

Giới thiệu về GEOHOLIDAYCLUB.ORG

GEOHOLIDAYCLUB.ORG chuyên giới thiệu các mẹo, cẩm nang du lịch. Các địa điểm du lịch, các mùa du lịch trong năm.
Website tin tức du lịch hàng đầu. Được xây dựng vào năm 2013 geoholidayclub luôn có những thành viên admin là những trưởng đoàn du lịch làm việc cho nhiều công ty nổi tiếng ở Mỹ, Úc tổ chức nhiều tour du lịch chất lượng trong khu vực.

Làm việc năng động, sáng tạo, trao giá trị, tin tức bổ ích cho dân du lịch, phược trên toàn thế giới. Geoholidayclub tự tin là một trong những website hàng đầu về tin tức du lịch, tự tin là website trao những kiến thức du lịch bổ ích và đạt tiêu chuẩn website quốc tế.
Mỗi người quản trị website của chúng tôi luôn có kinh nghiệm, ý thức được mỗi bài viết đăng lên website. Lịch trình chuyến đi, kinh nghiệm phược, điểm đến du lịch trên thế giới, hướng dẫn cách vận chuyển, cẩm nang tuyệt vời nhất để người đọc có thể trải nghiệm chuyến du lịch một cách trọn vẹn nhất.

Với số lượng nhân viên trên 30 người. Làm việc sáng tạo, hiệu quả và chuyên nghiệp. Geoholidayclub cam kết cung cấp những thông tin chính xác, nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc đã luôn tin tưởng, quý mến.
Cám ơn.
Geoholidayclub.org

Vegas Airplane Excursions to Great Canyon for Valentine’s (February. 14)

The Great Canyon may be the ideal spot to Valentine’s Day time getaway. You are able to book a good airplane tour from Vegas, and fly towards the Canyon within about an hour or so. A airplane tour is actually ideal since you don’t waste considerable time getting towards the Canyon, which leaves you additional time to benefit from the scenery as well as activities as soon as you’re presently there. These tours are extremely popular round the Valentine’s Day time holiday, if you plan to consider one, you need to book it ahead of time.

travel-valentine

Airplane tours from Vegas fly towards the south Rim or even the Western Rim. The flight towards the south Rim requires about an hour or so, but the actual flight towards the West Rim is just thirty min’s. The flight towards the Canyon is actually scenic as well, and you will get to begin to see the massive Haier Dam as well as beautiful River Mead in the air.

Vegas Plane Tours Likely to The Western Rim

Plane tours through Vegas tend to be air-only excursions or getting tours. The getting tours include the opportunity to add upon fun adventures for example taking the helicopter descent towards the bottom from the Canyon.

The helicopter update is suggested because you will get to begin to see the Canyon in the bottom upward, and you will even end up being treated to some Champagne have a picnic. Another enjoyable thing that you can do on the actual Canyon ground is have a boat tour about the smooth waters from the Colorado Water. There tend to be fun activities on top of the actual West Edge too, for example walking about the Skywalk, the industry massive cup viewing system that hangs seventy feet within the edge from the Canyon. Additionally, you can take in the sights and elegance of character by walking on a few of the scenic trails along with the edge.

If you’ve got a big loved ones, or a number of people inside your group, then visiting by airplane is the greatest option to help you travel collectively. Compare the actual airplanes utilized on the tours that may carry nineteen passengers towards the tour helicopters that may only have six. Airplane excursions are good if you’re with limited funds too since an average airplane tour is about $100 under a equivalent helicopter visit.

Touring The actual South Edge By Plane

The plane tours which leave Las vegas head for that airport within Tusayan, which is simply outside the primary gates towards the south Rim. Once you’re able to the airport terminal, you have the choice of switching to some helicopter or even bus tour from the South Edge. You may also fly within the South Rim with an airplane tour after which fly to Vegas.

Among the air visit options provides you with 30 min’s of flight amount of time in a helicopter or even airplane, also it flies within the land between your North as well as South Wheels. If you’ll need a longer trip experience, after that book the actual extended visit instead. The prolonged tour edition flies you within the land between your North as well as South Rims along with the land completely to the actual eastern edge from the park. This 50-minute flight goes over a remarkable 75 percent from the entire Nationwide Park countries.

Upgrades can be found at the actual South Edge too, for example, you might book the ground visit. If your own tour features a ground update, once a person land in the airport within Tusayan, you’ll transfer to some bus, and ride with the park on the tour which lasts two. 5 several hours and goes to all of the main highlights from the South Edge. You may also book the helicopter visit or plane tour combined with the bus tour for any comprehensive consider the beauty from the South Edge.

Don’t Hold off Or The actual Tours Might be Full

Remember that Valentine’s Day is really a busy period for tours from the Canyon. Because of this, you are interested your tour fourteen days in advance if you’re able to. When you’re prepared to buy, purchase your own tour online together with your credit greeting card because this particular instantly supplies your seats and you will get confirmation of the tour.

Let us Summarize

If you are considering a enjoyable and unique method to celebrate Valentine’s, then you need to plan a visit to the actual Canyon. An atmosphere tour may create reminiscences you and the one you love will always remember. There tend to be several visit options as well as upgrades to think about to help you create the tour you will love and you will afford regardless of whether you navigate to the South Edge or the actual West Edge. Get your own tour booked as quickly as possible so your Valentine’s is full of panoramic panoramic views, experience, and unique time invested with the one you love.

Read more: Travel Guide

Certain Advantages of Bus Since the Public Transport Service

Traveling may be the common pastime of most people in the planet. A correct planning and a number of money tend to be enough for any pleasing as well as successful journey. But with regards to the transportation people obtain really baffled. There are various kinds of shuttle providers, but everybody wants to get the best the one that isn’t just comfortable, but additionally very reliable. In this particular matter absolutely nothing can defeat the chartering. These kind of public transports can be found in almost each and every country from the world along with little variations when it comes to looks, mechanism and host to commute.

As everybody knows a secure journey is the greatest journey which is therefore true for that buses. Planning an extended tour with several friends or using the family takes a shuttle service which could provide something a lot more than the luxurious. The security is the greatest amenity the actual buses will offer. Below are a few of the advantages the bus can offer us throughout a journey

du-lich-kham-pha

Great for group vacationing

Roaming close to a city using the bunch associated with old buddies or loved ones once inside a year may be the real pleasure. The buses have sufficient interior space to be able to sit as well as relax comfortably together with your baggage. These dependable and secure bus transport services tend to be protected along with big clear panoramic windows to provide a great view associated with outside.

The actual chauffeurs

An skilled and well-trained car owner can make you your destination inside a hassle-free method. The great knowledge as well as acquaintance from the routes from the chauffeur is definitely an asset. This assists you to achieve your destination in the right period.

Reliability

Any emergency may appear during an extended journey that requires instant and fast handling. The expert drivers can offer expert guidance and will help you out from the situation because they are well conscious of the paths.

A particular way

The route from the bus is actually divided in certain particular stoppages. This route can be obtained as chart to be able to avail the best bus in accordance the path beforehand.

bus-travel

Punctuality

Every coach transport service comes with an explicit period schedule that they can try to follow along with. It’s not that they’re never past due, but which never extends an hour or so. Once you realize the correct timings from the bus, it is simple to get this.

Security

By using the most recent technologies such as the GPS and also the traffic monitoring system, some coach services provide full safety towards the passengers.

Amusement

Many dependable and secure bus transport services, especially the actual chartered types provides tv and very good music player to the actual tourists to provide enjoyment throughout their journey.

Averts air pollution

Appointing contemporary fuel effectiveness technologies assists in decreasing the energy consumption as well as emission as well as works because anti-pollution gear.

Affordability

The buses are very cheaper than every other public as well as private transportation service.

Read more: Private car or public transportations